RILIEVO

PODKLADOVÁ VRSTVA POD DEKORATÍVA V INTERIÉROCH

Dekoratívna úprava vnútorných stien vytvárajúca nerovnomernú vrstvu s antickým, rustikálnym vzhľadom, určené k následnému kolorovaniu dekoratívnymi materiálmi typu: VELATURE serie 383, PERLACEO serie 384, ABC RIFLESSI serie 378, CADORO serie 379, CADORO VELVET serie 377, DECORI CLASSICI serie 387, MARCOPOLO serie 376, MARCOPOLO SABLE’ serie 372.